Close

Sri Mithilesh Kumar Singh

BDO Office Raidih

Email : bdoraidih-gumla[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : BDO Raidih
Phone : 99552-29279