Close

Villages of Sisai Block

State : Jharkhand | District : Gumla | Block : Sisai
Panchayat Sl. Panchayat Village SI. Name Of Villages
1 Bargaon 1 Bargaon
2 Kulankeri
3 Makunda
2 Bargaon South 1 Bargaon
2 Pilkhi
3 Songra
3 Bhadauli 1 Bhadauli
2 Darha
3 Potro
4 Sakrauli
4 Bhurso 1 Banpur
2 Bhurso
3 Chengri
4 Hesagutu
5 Lawagai
6 Pahamu
7 Panilata
8 Semra
5 Bondo 1 Arko
2 Bondo
3 Mada
4 Sursa
6 Chharda 1 Badhni
2 Chharda
3 Lagtapabeya
4 Lathdag
5 Manglo
7 Ghaghra 1 Dari
2 Gamhariya
3 Ghaghra
4 Harri
5 Kherra
6 Kocha
7 Kurgi
8 Kudra 1 Budka
2 Gurugaon
3 Jaira
4 Karkari
5 Kudra
6 Nimda
9 Lakeya 1 Lakeya
2 Sisai Part 2
10 Larango 1 Barri
2 Chapi
3 Lada
4 Larango
5 Lohanjara
6 Prahladpur
7 Sahijana
11 Murgu 1 Kamta
2 Murgu
3 Nagpheni
12 Nagar 1 Gokhulpur
2 Kapilnath
3 Nagar
4 Samaidh
13 Olmunda 1 Amkuli
2 Asro
3 Kodekera
4 Olmunda
5 Samal
6 Semra
14 Pandariya 1 Bishrampur
2 dahudih
3 Jamgain
4 Lulwa
5 Pandariya
6 Sogra
15 Puso 1 dahidon
2 Ekamba
3 Garwali
4 Gutwan
5 Kulkupi
6 Leranga
7 Nijma
8 Puso
16 Rerwa 1 Birkera
2 Dikdon
3 Ghagra
4 Lawagain
5 Mahuda
6 Porha
7 Rerwa
17 Shivnathpur 1 Jalka
2 Kodedag
3 Pandrani
4 Sainda
5 Shivnathpur
6 Siyang
18 Sisai 1 Sisai Part 1